รับทำวีซ่า ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

New Zealand เตรียม เปิดประเทศอีกครั้ง โดยจะทยอยเปิดทั้งหมด 5 เฟส

New Zealand เตรียม เปิดประเทศอีกครั้ง โดยจะทยอยเปิดทั้งหมด 5 เฟส เฟสแรก เริ่มวันที่ 27 ก.พ. 2565 นี้

รัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ประกาศแผน 5 ขั้นตอนในการเปิดพรมแดนนิวซีแลนด์อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

เฟสที่ 1 เริ่ม 27 กถมภาพันธ์ 2565
– อนุญาตบุคคลที่เดินทางจากออสเตรเลียที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ สามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้โดยแยกกักตัวเองเมื่อเดินทางมาถึง
– พลเมืองนิวซีแลนด์และ Residents
– ผู้เดินทางที่มีสิทธิ์จากออสเตรเลียรายอื่น ๆ ภายใต้มาตรการชายแดนปัจจุบัน
– ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีสิทธิ์เข้าประเทศ จะยังต้องผ่านการกักตัวใน MIQ

ขั้นตอนที่ 2 เริ่ม 13 มีนาคม 2565
เปิดรับบุคคลที่ฉีดวัคซีนครบเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้ทั่วโลก และแยกกักตัวเองเมื่อเดินทางมาถึง
– พลเมืองนิวซีแลนด์และ Residents
– ผู้เดินทางที่มีสิทธิ์ภายใต้มาตรการชายแดนปัจจุบัน
– แรงงานมีฝีมือที่มีรายได้อย่างน้อย 1.5 เท่าของค่าแรงเฉลี่ย
– ผู้เดินทางในโครงการ Working Holiday
– คู่สมรสและบุตรในอุปการะของพลเมืองนิวซีแลนด์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวีซ่าและการฉีดวัคซีน
– ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีสิทธิ์เข้าประเทศ จะยังต้องผ่านการกักตัวใน MIQ

ขั้นตอนที่ 3 เริ่ม 12 เมษยน 2565
บุคคลที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถเข้านิวซีแลนด์ได้จากทุกประเทศ และแยกกักตัวเองเมื่อเดินทางมาถึง
– ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวและยังมีวีซ่าที่ถูกต้องและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวีซ่า
– นักเรียนต่างชาติในภาคเรียนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2565
บุคคลที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์สามารถเข้านิวซีแลนด์ และแยกกักตัวเอง
– ผู้เดินทางจากออสเตรเลียทั้งหมด
– นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (visa waiver visitors)
– ผู้ที่เดินทางมาภายใต้ประเภท Accredited Employer Work Visa

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มตุลาคม 2565
เปิดให้สำหรับ “วีซ่าทุกประเภท” ในเดือนตุลาคม รวมถึงวีซ่านักเรียนและนักท่องเที่ยว

#ที่มาข่าว https://www.beehive.govt.nz/release/border-reopen-stages-27-february
.
#News #ข่าว #ข่าวท่องเที่ยว

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา