รับทำวีซ่า ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

อัพเดตแล้ว มาตรการเข้าอังกฤษ ล่าสุด

เกี่ยวกับขั้นตอนและมาตราการในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย

(ฉบับแก้ไขสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาถึงตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

  1. การเตรียมตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักร

ตอบ ทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตัว ดังนี้

ตรวจสอบวีซ่าให้เรียบร้อย

เตรียม Vaccine Passport หรือ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนของทางราชการ

หากเป็นผู้ได้รับวัคซีนในสหราชอาณาจักร ขอให้ดาวน์โหลด NHS Vaccine Certificate

จาก NHS Application หรือถ้าฉีดวัคซีนจากประเทศอื่นขอให้เป็นเอกสารที่ยืนยันการฉีดวัคซีน

ที่เป็นของทางการประเทศนั้น

จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และชำระค่าตรวจล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้า

สหราชอาณาจักร www.gov.uk/find-travel-test-provider

(ต้องจองก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form)

กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

กรณีผู้เดินทางเป็นผู้รับวัคซีนไม้ครบโดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อ

โดยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

(ลักษณะการรับวัคซีนไม่ครบโดสเป็นไปตามข้อ 2.1)

 

  1. มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอานาจักรจากประเทศไทย

ตอบ มาตรการกักตัวแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

2.1

ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15)

โดยต้องเป็นวัคซีนที่สหราชอาณาจักรให้การรับรอง 4 ชนิด และหลังวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

จะรับรองเพิ่มอีก 3 ชนิด รวมเป็น 7 ชนิด คือ

(1) Oxford/Astra Zeneca (รวมถึง Astra Zeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience)

(2) Pfizer BioNTech (3) Moderna (รวมถึง Moderna Takeda) (4) Janssen

หลังวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คนที่เดินทางจากประเทศไทยและฉีดวัคซีน อีก 3 ชนิด

ต่อไปนี้ (5) Sinovac (6) Sinopharm Beijing และ (7) Covaxin สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้

สหราชอาณาจักรให้การรับรองการฉีดวัคซีนแบบผสม

(www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination)

ไม่ต้องกักตัว

จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร

www.gov.uk/find-travel-test-provider

2.2. ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบดส หรือ ได้รับวัคซีนชนิดที่ไม่ได้รับการรองรับจาก

ทางการสหราชอาณาจักร ตามข้อ 2.1

ต้องกักตัวในที่พัก อาทิ บ้านพัก หอพักนักศึกษา หรือโรงแรมที่จองไว้ด้วยตนเอง

(ไม่เกี่ยวกับ managed quarantine hotel) เป็นเวลา 10 วัน

จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร

www.gov.uk/find-travel-test-provider

หากประสงค์จะออกจากการกักตัวก่อนครบกำหนด 10 วัน สามารถจองชุดตรวจ

แบบ Test to Release ในวันที่ 5 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร เพิ่มเติมจากชุดตรวจ

สำหรับวันที่ 2 และ 8 ได้ที่

www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-trave

หากผลตรวจเป็นลบสามารถออกจากที่กักตัวและขอความร่วมมือให้ตรวจโควิดฯ อีกครั้งในวันที่ 8

แม้ว่าจะออกจากการกักตัวแล้ว เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับของทางการสหราชอาณาจักร

#ทุกข์สุขของคนไทย สถานทูตเอาใจใส่ช่วยดูแล

OAL THAI EMBA SSY,LONDON

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา